Avís legal

Privacitat

Benvingut al lloc web Sara Urwicz- Joyas de autor. Et convidem a llegir atentament la nostra Política de Privacitat per conèixer les condicions del tractament de les dades personals cedides a través de l’ús de Sara Urwicz.

Sara Urwicz Tots els drets reservats.

Els noms i les imatges exposats en aquesta pàgina són propietat de Sara Urwicz.

Sara Urwicz refusa tota responsabilitat que es derivi d’una mala utilització dels continguts mostrats en aquesta pàgina i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los i limitar-hi o restringir-hi l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.
Sara Urwicz refusa tota responsabilitat que es derivi de qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web. Concretament, refusa la responsabilitat sobre la informació que continguin pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links) amb les pàgines web de Sara Urwicz.
Sara Urwicz no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Política de privacitat i protecció de dades

Amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeixeu que la informació i les dades personals recaptades són exactes i veraces.
El fet de no introduir les dades de caràcter personal que es demanen en els formularis de la pàgina web podrà tenir com a conseqüència que Sara Urwicz no pugui atendre la vostra sol·licitud.
Sara Urwicz us informa que té implantades les mesures de seguretat de caràcter tècnic i d’organització necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament i/o l’accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que es preveu en l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.

1. Titularitat de les dades objecte de tractament

1.     En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, informem als usuaris que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant qualsevol formulari existent a Sara Urwicz, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al tractament, propietat de Sara Urwicz.

2.     Sara Urwicz es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals de l’usuari, declarant el seu compromís en la no cessió a tercers en cap cas, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars.

2. Ús i finalitat del tractament de les dades de caràcter personal

1.     El tractament de les dades personals dels usuaris per part Sara Urwicz o de tercers té lloc, fonamentalment, de forma electrònica i telemàtica.

2.     Les dades personals de l’usuari seran utilitzades amb la finalitat de prestar els següents serveis disponibles a través Sara Urwicz:

§  El registre de dades per poder gaudir dels serveis oferts a través de la pàgina

§  La gestió i / o tramitació de comandes i activitats connexes

§  La gestió de consultes, dubtes o problemes de caràcter tècnic, comercial, sobre l’estat de les comandes i altres sol · licituds genèriques d’informació

§  L’atenció personalitzada a través del Servei d’Atenció al Client (Contacte)

3.     La promoció de productes i serveis propis.

4.     Hi ha la possibilitat que Sara Urwicz, processi i / o gestioni dades personals relatives a tercers que li hagin estat transmesos o cedits directament pels propis Usuaris Sara Urwicz (p.ex.: adquisició per part de l’Usuari d’un producte que s’ha de lliurar a un amic, liquidació del preu de compra del producte per part d’un subjecte diferent del destinatari d’aquest article, publicitat per part de l’Usuari a un amic d’un servei disponible al web Sara Urwicz, o notificació de l’oferta de venda d’un determinat producte). En casos com els anteriors Sara Urwicz, l informarà al tercer en qüestió sobre el contingut de la Llei 15/99 LOPD el registrar les seves dades a l’arxiu, tot i que l’usuari serà responsable de comunicar a la persona a qui es refereixin aquestes dades abans de comunicar-los a Sara Urwicz, , la inclusió de les dades en un fitxer Sara Urwicz, la finalitat del tractament de les dades i la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Sara Urwicz, , en la manera especificat en aquesta política de privacitat.

5.     Sara Urwicz es reserva el dret de cancel·lar el compte d’un usuari i totes les dades connexes en cas de detectar o apreciar continguts il · lícits i perjudicials per a la imatge Sara Urwicz i / o dels seus productes o dels de tercers, així com també continguts ofensius o que incitin, fomentin i publicitin activitats il · legals o difamatòries, continguts de caràcter pornogràfic, violent o que fomentin discriminacions per raons de raça o ètnia, sexe, credo o orientació sexual.

3. Obligatorietat de la transmissió i / o cessió de les dades

1.     La transmissió i / o cessió a Sara Urwicz, de les dades personals sol · licitades pot tenir caràcter obligatori en virtut del contingut i disposicions de la normativa (LPDP) per la qual es regeix, si bé, en altres casos, tindrà caràcter discrecional.

2.     S’especificarà indistintament, en cada un dels casos, el caràcter obligatori o discrecional de la transmissió i / o cessió de dades en relació amb les dades personals sol · licitades- amb motiu del processament i / o recollida d’aquesta informació, distingint els camps obligatoris mitjançant un asterisc (*).

3.     La eventual falta de comunicació a Sara Urwicz, de les dades corresponents a camps obligatoris impedirà la consecució i / o l’abast de la finalitat principal associada a la recollida de dades. D’altra banda, la no comunicació d’aquestes dades a Sara Urwicz, podria determinar, per exemple, la impossibilitat de celebrar tota comanda de compra dels productes a la venda al web Sara Urwicz, , així com la prestació d’altres serveis disponibles a la web.

4.     Sara Urwicz entèn que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. Correspon als usuaris l’actualització de les seves pròpies dades. Per tant, els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades personals, Sara Urwicz, no serà responsable de la possible inexactitud de les dades personals dels Usuaris.

4. Cookies

1.     La pàgina web Sara Urwicz, utilitza sistemes automàtics de recollida de dades no directament proporcionades pel Usuari, com ara les cookies.

2.     Les cookies són arxius instal · lats al disc dur de l’ordinador de l’usuari, o bé en la memòria del navegador a la carpeta pre-configurada pel sistema operatiu de l’ordinador, per identificar aquest usuari. Si bé no conté informacions comprensibles, permet associar la identitat de l’Usuari a les dades personals que aquest deixa a la pàgina web.

3.     Les cookies es troben localitzats en un servidor Sara Urwicz, de manera que només Sara Urwicz, pot processar i / o gestionar les informacions recollides i obtingudes a través de les cookies únicament i exclusivament de forma anònima i agregada, per tal d’optimitzar els propis serveis i pàgina web amb relació a les específiques exigències i preferències dels usuaris.

4.     Si l’Usuari no desitja que s’instal·li · li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per desactivar. Igualment, l’Usuari podrà destruir lliurement les cookies en finalitzar cada sessió. En aquest cas,Sara Urwicz, no garanteix a l’Usuari la visualització completa d’algunes pàgines web ni l’accés a alguns serveis oferts en Sara Urwicz.

5. Propietat intel·lectual i industrial

1.     L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Sara Urwicz, o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

2.     Tret que fos autoritzat per Sara Urwicz o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L’usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

3.     L’Usuari haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per Sara Urwicz o per tercers en la Botiga.

6. Protecció de dades

1.     En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l’informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al tractament, propietat Sara Urwicz, mentre no se sol · liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi ia la millora d’aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis de Sara Urwicz.

2.     Les respostes marcades amb * en el formulari d’inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats

Condicions de venda

Llegeixi atentament aquestes condicions

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Sara Urwicz i els tercers (des d’ara, “Usuaris”) que es donin d’ alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de Sara Urwicz (http:// www.saraurwicz.com “, des d’ara la” Botiga “).

1. Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets Sara Urwicz, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

2. Productes i preus

Sara Urwicz es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s’ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular,Sara Urwicz, podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, tals nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Sara Urwicz, es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la Botiga.

Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l’IVA.

3. Procediment i forma de pagament dels productes

1.     Una vegada comprovat la comanda s’enviarà un correu electrònic a l’usuari, confirmant la compra.

2.     L’Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

4. Dret de desistiment

1.     L’usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Sara Urwicz, a través del correu electrònic a la següent adreça: sara@saraurwicz.com i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s’haurà d’enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenada i una còpia de l’albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que Sara Urwicz, indiqui a l’Usuari en contestació a la seva notificació de l’exercici de desistiment. L’Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des que Sara Urwicz, li indiqui la forma de devolució.

2.     No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

5. Servei d’atenció al client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça sara@saraurwicz.com.

6. Servei de lliurament a domicili

1.     L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és per al territori de la geografia mundial. Els Productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a la direcció de lliurament que l’Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

2.     El servei de lliurament de Sara Urwicz es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

3.     El cost dels enviaments es correspon amb la destinació en qüestió. El cost del transport es correspondrà amb el destí en qüestió. El cost del transport serà l’indicat al fer la compra.